СУУ
БОРБОРУ

Абитуриенттерге

Жалпы маалымат

Тоо-кен мамлекеттик университети тоо-кен тармагы боюнча учурдагы эң керектүү 15 багыт жана 30 адистик боюнча бакалаврларды, инженерлерди, магистрлерди даярдайт. Ошондой эле жогорку квалификациядагы илим-изилдөөчүлөрдү жана педагогдорду даярдоочу аспирантура жана докторантура иш жүргүзөт. Университеттин коллективи, жогорку квалификациядагы өлкөнүн тоо-кен тармагындагы белгилүү адистерден турат. Учурда Улуттук илимдер академиясынын 4 академиги, 3 мүчө-корреспонденти, илимдин 18 доктору жана 70 кандидаты студенттерге билим беришет.

Мунайзат жана газ

 • Бакалавриат: Мунайгаз иштери
 • Специалитет: Мунайзаттын жана газдын геологиясы
 • Магистратура: Мунайгаз иштери
 • Аспирантура
 • Окуу формасы: күндүзгү жана сырттан
 • Окуу мөөнөтү: 4-6 жыл
 • Cуу ресурстары

 • "Тоо инженер-геолог" квалификациясы ыйгаруу менен төмөнкү адистер даярдалат:
 • Жер алдындагы сууларды издөө, чалгындоо жана инженердик геологиялык изилдөөлөр
 • Инженердик геологиялык изилдөөлөрдүн усулдары
 • Магистратура: "Колдонмо геология" багытында төмөнкү адистиктер боюнча окуу программасына талапкерлер кабыл алынат:
 • Суу ресурстарын комплекстүү пайдалануу жана коргоо
 • Урбандашкан (отурукташкан) аймактардын инженердик геологиясы
 • Жаратылыш жана техногендик кырсыктардын геологиялык табияты
 • Геологиялык маалымат системалары
 • Мунайгаз өндүрүүнүн гидрогеологиясы
 • Геокриология
 • Мелиоративдик жана ирригациялык гидрогеология
 • Термалдык жана минералдык суулар
 • "Экологиялык гидрогеология
 • Суу ресурстарынын калыптануусу
 • Аспирантура